Home Petua Tips SPM Tamat, Guru Kagum Lihat ‘Pemandangan Menyejukkan Mata’ Ini Yg Telah Berlaku,...

SPM Tamat, Guru Kagum Lihat ‘Pemandangan Menyejukkan Mata’ Ini Yg Telah Berlaku, Sentuh Hati Orang Ramai

111
0

JIKA s3but sahaja murid ‘k3las b3lakang’ atau ‘k3las c0r0t’, pasti ada dalam kalangan masyarakat kita yang m3mpunyai tanggapan n3 gatif t3rhadap g0l0ngan p3lajar t3rs3but.

Tidak dinafikan, s3kiranya t3rdapat k3s k3curian atau k3s disiplin yang lain di s3s3buah s3k0lah, pastinya murid k3las b3lakang yang s3ring dituduh s3bagai ‘sus p3k’ utama.

Namun bak kata p3patah, usah m3nilai s3s30rang daripada sifat luarannya.

M3n3rusi satu p0sting di Fac3b00k, s30rang guru, Muhammad Yus0f, b3rk0ngsi s3k3ping gambar ‘p3mandangan m3ny3jukkan mata’, m3nunjukkan p3lajarnya m3lakukan sujud syukur s3l3pas s3l3sai m3njawab k3rtas t3rakhir p3p3riksaan Sijil P3lajaran Malaysia (SPM).

K3lihatan p3lajar l3laki yang l3ngkap d3ngan pakaian s3ragam m3mb3ntuk tiga barisan panjang dan b3rsujud di atas s3jadah di kawasan lapang s3k0lah m3r3ka.

ini komen muhammad yusof:

 

P3rk0ngsian guru b3rnama Muhammad Yus0f m3ng3nai p3lajarnya m3njadi tular di Fac3b00k.

 

“Hari ni budak-budak ‘k3las b3lakang’ habis SPM. Hari ni last dia0rang p3riksa dan Alhamdulillah, dia0rang akhiri s3si p3rs3k0lahan m3r3ka d3ngan sujud syukur.

“Takd3 tarian atas m0t0r, takd3 aksi gunting baju atau aksi m3r3mpit tak t3ntu hala. Ya, m3r3ka m3ngakhiri SPM m3r3ka d3ngan ingat pada Tuhan,” tulisnya pada p3rk0ngsian t3rs3but.

B3rk0ngsi s3rba s3dikit m3ng3nai para p3lajarnya itu, guru ini m3nd3dahkan walaupun m3nduduki k3las c0r0t namun akhlak s3rta sahsiah m3r3ka b3rada pada t3mpat t3ratas.

“Walaupun ‘k3las b3lakang’ tapi m3r3ka-m3r3ka inilah yang rajin t3gur cikgu-cikgu kat luar. Kalau jumpa kat pasar malam, s3batu m3r3ka dah j3rit ‘cikguuuu… siap b3r3but nak salam cium tangan cikgu.

“Dalam k3pala saya s3ntiasa t3rs3mat m3r3ka-m3r3ka ini adalah anak-anak yang c3m3rlang k3m3njadian dan sahsiah m3r3ka,” pujinya yang dalam masa m3m0h0n agar n3tiz3n m3nd0akan agar s3mua cal0n SPM lulus p3p3riksaan t3rs3but.

S3hingga kini p0sting t3rs3but m3raih l3bih 800 shar3s s3lain dibanjiri ribuan k0m3n n3tiz3n yang rata-ratanya m3muji p3nd3katan para p3lajar b3rk3naan.

 

Cal0n SPM 2020 m3njalani p3p3riksaan dalam suasana n0rma baharu. Gambar hiasan. F0t0: Azhar Mahf0f/Th3 Star

“Anak murid saya k3las b3lakang. Habis pap3r S3jarah saya m0h0n l3ft gr0up. L3pas saya l3ft gr0up, s3tiap murid (k3banyakan l3laki) PM t3pi, d0akan k3s3jaht3raan dan k3sihatan gurunya dan m0h0n ampun atas salah silap. T3rharu saya.

“T3rharu sangat bila lihat situasi s3b3gini. K3m3njadian murid yang sangat bagus.

“B3nar b3laka tu. Murid k3las b3lakanglah yang t3rs3nyum bila jumpa kita. J3rit nama kita. Rasa dihargai,” d3mikian antara k0m3n n3tiz3n.

Sumber : mstar

Previous articleKisah Lelaki T Shirt Hitam Myvi Putih Terbalikkan Meja Air Shuk.Akhirnya Shuk Dedah Semua
Next articlePngantin Perempuan Ini Ajak ‘Ex-ex Boyfriends’ Jadi ‘Dulang Boys’ Waktu Prnikahan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here